KV13

KV13
Nr. 5 på Venstres liste kommunevalget 19. november 2013 i Kolding

  • Bedre og hurtigere sagsbehandling.
  • Borgerne skal opleve vi lytter til dem.
  • En fortsat styring af økonomien der giver mulighed for gode anlægsprojekter og bedre vedligehold af veje og bygninger.
  • 10 % flere undervisningstimer i folkeskolen.
  • 200 ekstra private arbejdspladser om året.
  • Væk med huller i veje og stier.

Du kan se mere om mit arbejde i byrådet her:
http://kolding.dk/politik/byradet/byradets-medlemmer/v-christian-kloppenborg-skrumsager